Wspólnota będzie miała zawsze takich przełożonych, na jakich zasługuje: jeśli jest gorliwa, wybierze sobie gorliwych przełożonych, którzy zasługują na to, by nimi być; jeśli wspólnota jest rozluźniona, będzie miała kapitułę złożoną z ludzi zaniedbujących dyscyplinę, którzy wybiorą na asystentów, doradców, przełożonych nawet tych, o których wiedzą, że pozwolą na prowadzenie rozluźnionego życia. * o. Jan Berthier

Misjonarze Świętej Rodziny (MSF)  |  ul. Klasztorna 2  |  62-530 Kazimierz Biskupi
copyright © 2014  |  all rights reserved