Zachowując przykazania i rady, wypełnia się rzeczywiście słowa Jezusa Chrystusa: niech się pełni wola Twoja jak w niebie, tak i na ziemi. * o. Jan Berthier

Misjonarze Świętej Rodziny (MSF)  |  ul. Klasztorna 2  |  62-530 Kazimierz Biskupi
copyright © 2014  |  all rights reserved