Szybkość woli, z jaką się jest gotowym, by zrobić to, co będzie wolą Bożą i wewnętrzna dyspozycja do wyrzeczenia się swego własnego zamysłu i zgoda na wolę Bożą, która stoi nawet przed dozwoloną przyjemnością, jest ofiarą, która przewyższa bardzo inne dzieła.
o. Jan Berthier

Misjonarze Świętej Rodziny (MSF) | ul. Klasztorna 2 | 62-530 Kazimierz Biskupi

copyright © 2014 | all rights reserved