Szybkość woli, z jaką się jest gotowym, by zrobić to, co będzie wolą Bożą i wewnętrzna dyspozycja do wyrzeczenia się swego własnego zamysłu i zgoda na wolę Bożą, która stoi nawet przed dozwoloną przyjemnością, jest ofiarą, która przewyższa bardzo inne dzieła. * o. Jan Berthier

Misjonarze Świętej Rodziny (MSF)  |  ul. Klasztorna 2  |  62-530 Kazimierz Biskupi
copyright © 2014  |  all rights reserved